ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ

Bu rehber; ISO 9001:2008 ve/veya ISO 14001:2004 belgeli müşterilerimizin ISO 9001:2015 ve/veya ISO 14001:2015 geçişleri ve ilk kez belgelendirme başvurusu yapacak olan kuruluşların uyması gereken kurallar ile ilgili bilgilendirmeyi zapsamaktadır. Kuruluşumuz tarafından ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem sertifikası yayınlanmış müşterilerimiz 1.maddede belirtilen geçiş sürecine, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem sertifikası yayınlanmış olan müşterilerimiz 2.maddede belirtilen sürece uygun olarak geçiş sürecini tamamlamalıdırlar.

1. Belgeli Kuruluşların ISO 9001:2015 Geçiş Süreci
- ISO 9001:2015 standardı 15.09.2015 tarihinde yayımlanmıştır. IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu) 3 yıllık bir geçiş süresi (15.09.2018) öngörmüştür. ISO 9001:2008 sertifikalarının geçerlilik süresi Goldcert’in diğer prosedür şartları dışında 15.09.2018 tarihine kadardır. Mevcut ISO 9001:2008 sertifika geçerlilik tarihi 15.09.2018 tarihinden sonra olan müşteriler,
belgelendirmenin sürdürülebilmesi için ISO 9001:2015 standardına uyumu sağlaması ve bunların Goldcert prosedürlerine uygun denetim ve belgelendirme süreçlerini başarı ile tamamlaması gerekmektedir.

- ISO 9001:2015 standardıyla gelen temel değişiklikler:
o Yüksek seviyeli yapının (High Level Structure) benimsenmiş olması.
o Proses yaklaşımının daha iyi anlaşılması ve uygulanmasını desteklemek amacıyla risk / fırsat tabanlı yaklaşıma yönelik belirgin bir şart içermesi.
o Dokümanlar üzerine daha az vurgu.
o Arttırılmış liderlik gereksinimleri.
o Müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik istenen çıktılara ulaşma ile ilgili daha fazla vurgu.

- Mevcut geçerli belgeye sahip müşterilerimizin ISO 9001:2015 geçişi ile ilgili yapması gerekenler aşağıda verilmiştir.
• ISO 9001:2015 standart gereklerine göre boşluk analizinin gerçekleştirilmesi ve yeni gereksinimlere göre eksikliklerin belirlenmesi
• Geçiş planının hazırlanması
• Gerekli eğitim ve farkındalığın kuruluşunuzun ilgili bölümlerine sağlanması
• Mevcut kalite yönetim sisteminizin revize edilmesi
• Uygulamaların gerçekleştirilmesi
• Goldcert’e ISO 9001:2015 geçişi ile ilgili başvuruların yapılması

- Geçişler mevcut belgelendirme süreci boyunca gözetim denetimi, yeniden belgelendirme denetimi sırasında veya geçiş için özel denetim talebi sonrası geçiş denetimi şeklinde gerçekleştirilebilir. Geçiş denetiminin gözetim denetimi ile ile aynı ayda
yapılması durumunda firmanız ISO 9001:2015 geçişi için yeter seviyede uygunluk gösterememişse bir sonraki gözetim denetimi esnasında geçişini yapabilir. Eğer bir sonraki gözetim denetim tarihinin 15.09.2018’den sonra olması durumunda firmanızın ilgili denetiminin bu tarihten önce sonuçlanacak şekilde yapılması planlanmalıdır. 15.09.2018 tarihinden önce denetimin yapılamaması durumunda ISO 9001:2008 standardı belirtilen tarihte yürürlükten kalkacağı için sertifikanız otomatik olarak iptal edilecektir. Bu durum Yeniden Belgelendirme Denetimi ve Geçiş Denetimi için de geçerlidir. Geçiş sürecinin 15.09.2018 tarihinden önce sonuçlanmış olması gerekmektedir. Bu tarihe kadar geçişlerin tamamlanamaması durumunda, kuruluşlara ilk belgelendirme süreci uygulanacaktır.

- Goldcert prosedürlerine uygun olarak; geçişlerin gerçekleştirileceği denetimlerde ek süre eklenerek geçiş denetimi için gerekli olan zaman sağlanacaktır.

2. Belgeli Kuruluşların ISO 14001:2015 Geçiş Süreci
- ISO 14001:2015 standardı 15.09.2015 tarihinde yayımlanmıştır. Standardın yeni versiyonu kuruluşların iş stratejileriyle uyumlu olarak çevre performanslarını arttırmayı ve sürdürülebilirliği odak haline getirmeyi hedeflemektedir. IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu) 3 yıllık bir geçiş süresi (15.09.2018) öngörmüştür. ISO 14001:2004 sertifikalarının geçerlilik süresi Goldcert’in diğer prosedür şartları dışında 15.09.2018 tarihine kadardır. Mevcut ISO 14001:2004 sertifika geçerlilik tarihi 15.09.2018 tarihinden sonra olan müşteriler, belgelendirmenin sürdürülebilmesi için ISO 14001:2015 standardına uyumu sağlaması ve bunların Goldcert prosedürlerine uygun denetim ve belgelendirme süreçlerini başarı ile tamamlaması zerekmektedir.

- ISO 14001:2015 standardıyla gelen temel değişiklikler:
o Yüksek seviyeli yapının (High Level Structure) benimsenmiş olması.
o Stratejik Çevre Yönetimi: Kuruluşun stratejik planlama sürecinde çevre yönetiminin artan bir önemi vardır. Kuruluşun içeriğinin anlaşılması ile ilgili yeni bir şart, gerek kuruluşun gerekse çevresinin yararına olan fırsatları tanımlama ve güçlendirme
amacıyla standarda dahil edilmiştir.
o Liderlik: Sistemin başarısını sağlamak amacıyla, kuruluş içerisinde liderlik rolleri olanlara çevre yönetimini desteklemek amacıyla özel sorumluluklar verilmesi ile ilgili yeni bir madde eklenmiştir.
o Çevrenin Korunması: Kuruluşlardan beklenti, kuruluşun bağlamı ile tutarlı olarak, çevrenin korunması amacıyla proaktif girişimlerde bulunulmasıdır. Revize edilen bölüm
“Çevreyi Koruma”yı tanımlamaz ancak kirliliğin önlenmesi, sürdürülebilir kaynak kullanımı, iklim değişikliğinin azaltılması ve adaptasyonu, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemin korunması gibi faaliyetleri ifade etmektedir.
o Çevresel Performans: Yönetim sisteminin iyileştirilmesinden çevresel performansın iyileştirilmesine yönelik bir kayma vardır. Kuruluşun politika beyanları ile tutarlı olarak, emisyonlarını, atıklarını belirlediği seviyelere azaltması beklenilmektedir.
o Yaşam Döngüsü Bakış Açısı: Kuruluş, üretilen mal ve hizmetler ile ilişkili çevre boyutlarını yönetmek için yürürlükteki şartlara ilave olarak, ürün kullanımı ve kullanımdan sonraki bertarafı ile ilgili çevresel etkiler üzerinde kontrolü sağlamalıdır. Bu bir yaşam döngüsü denetimi yapmak için bir gereklilik olduğu anlamına gelmez.
o İletişim: İç ve dış iletişim üzerine eşit derecede vurgu yapılarak iletişim stratejisinin geliştirilmesi beklenilmektedir. Revizyon, tutarlı ve güvenilir bilginin iletilmesi, kuruluşun kontrolü altındaki çalışanlara çevre yönetim sisteminin iyileştirilmesine yönelik öneri yapabilmesine dair bir mekanizma ile ilgili şartı içermektedir. Kuruluş dış iletişimde nelerin sağlanacağı kararını kendisi vermelidir. Ancak yasal otorite ve ilgili tarafların beklentileri mutlaka dikkate alınmalıdır.
o Dokümantasyon: Yönetim sistemlerinin işletilmesinde bilgisayar ve bulut tabanlı sistemlerin gelişimini yansıtmak amacıyla, yeni revizyon “dokümanlar” ve “kayıtlar” yerine “dokümante edilmiş bilgi” terimini içermektedir. ISO 9001 ile uyum için kuruluş, etkin süreç kontrolünü sağlamak için ihtiyaç duyulan “prosedürlere” gerekli zamanı belirlemek için esnekliği koruyacaktır.

- Mevcut geçerli belgeye sahip müşterilerimizin ISO 14001:2015 geçişi ile ilgili yapması gerekenler aşağıda verilmiştir.
• ISO 14001:2015 standart gereklerine göre boşluk analizinin gerçekleştirilmesi ve yeni gereksinimlere göre eksikliklerin belirlenmesi
• Geçiş planının hazırlanması
• Gerekli eğitim ve farkındalığın kuruluşunuzun ilgili bölümlerine sağlanması
• Mevcut çevre yönetim sisteminizin revize edilmesi
• Uygulamaların gerçekleştirilmesi
• Goldcert’e ISO 14001:2015 geçişi ile ilgili başvuruların yapılması

- Geçişler mevcut belgelendirme süreci boyunca gözetim denetimi, yeniden belgelendirme denetimi sırasında veya geçiş için özel denetim talebi sonrası geçiş denetimi şeklinde gerçekleştirilebilir. Geçiş denetiminin gözetim denetimi ile ile aynı ayda
yapılması durumunda firmanız ISO 14001:2015 geçişi için yeter seviyede uygunluk gösterememişse bir sonraki gözetim denetimi esnasında geçişini yapabilir. Eğer bir sonraki gözetim denetim tarihinin 15.09.2018’den sonra olması durumunda firmanızın ilgili denetiminin bu tarihten önce sonuçlanacak şekilde yapılması planlanmalıdır. 15.09.2018 tarihinden önce denetimin yapılamaması durumunda ISO 14001:2004 standardı belirtilen tarihte yürürlükten kalkacağı için sertifikanız otomatik olarak iptal edilecektir. Bu durum Yeniden Belgelendirme Denetimi ve Geçiş Denetimi için de geçerlidir. Geçiş sürecinin 15.09.2018 tarihinden önce sonuçlanmış olması gerekmektedir. Bu tarihe kadar geçişlerin tamamlanamaması durumunda, kuruluşlara ilk belgelendirme süreci uygulanacaktır.

- Goldcert prosedürlerine uygun olarak; geçişlerin gerçekleştirileceği denetimlerde ek süre eklenerek geçiş denetimi için gerekli olan zaman sağlanacaktır.

3. İlk kez belgelendirme başvurusu yapacak olan kuruluşlar için bilgilendirme
- ISO 9001:2008 ve/veya ISO 14001:2004 standartlarıyla ilgili belgelendirme amacıyla tarafımıza başvuru yapacak olan kuruluşların son başvuru yapabilecekleri tarih 15.07.2017’dir. Bu tarihten sonra ISO 9001:2008 ve/veya ISO 14001:2004 versiyonlarına göre başvuru alınmayacaktır.

4. İlgili Dokümanlar/Kayıtlar
S-F.02 Hizmet Talep Formu

5. Referanslar
TS EN ISO 9001 (Eylül 2015) Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar
TS EN ISO 14001:2015 (Eylül 2015) Çevre Yönetim Sistemleri – Şartlar ve kullanım kılavuzu

EK I- ISO 9001:2015 ve/veya ISO 14001:2015 Geçişi Proses Akışı (Belgeli Müşteriler İçin) ( Ulaşmak için tıklayınız.)

Rev.00
Yayın Tarihi:15.08.2016


 Sertifika Belgelendirme Denetim Muayene ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. 2006 ©
 İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Giykoop Sanayi Sitesi 3.Ada A Blok No.301 Başakşehir / İstanbul - TÜRKİYE                                         
 Tel: +90 212 407 01 00    Faks: +90 212 407 00 17    info@goldcert.com.tr | info@sertifika.com.tr