Yönetim Sistemleri Politikası

Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri sunmakta olan Sertifika Belgelendirme Denetim Muayene ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. (GOLDCERT); faaliyetlerinin tüm aşamalarında aşağıdaki çalışma ilkelerine uyacağını taahhüt etmektedir.

  • Tarafsızlık

Faaliyetlerini çıkar ilişkisi olmadan, objektif, bağımsız ve tarafsız şekilde gerçekleştirmesi,

Hiçbir şirket / kuruluş arasında ayrım yapılmadan aynı hassasiyetle hizmet sunulması ve müşterilerin memnuniyetinin sağlanması,

  • Yeterlilik ve Eğitim

GOLDCERT adına faaliyet gösteren tüm kişi ve kurumları, gelişen standartlara ve şartlara uygun olarak sürekli eğitimlerle geliştirmesi,

Faaliyetlerini bağımsız, tarafsız, gerekli yeterliliğe sahip uzman ekibiyle gerçekleştirerek; firmalara / sektöre katma değer sağlanması,

GOLDCERT’in uluslararası faaliyet gösteren bir firma olması,

  • Sorumluluk

Denetim, belgelendirme, gözetim ve test sürecindeki tüm faaliyetlerden GOLDCERT’in sorumlu olması (Kararların taşere edilmemesi, sorumluluğun GOLDCERT’e ait olması),

Tüm faaliyetlerin akreditasyon kurallarına, standartlara, yasal mevzuatlara ve GOLDCERT kurallarına uygun olarak sürdürülmesi,

  • Gizlilik ve Açıklık

Tüm taraflar ile ilgili elde edilen her türlü bilginin (söylem, kayıt) akreditasyon kurumu ve yasal otoritelerin talepleri dışında üçüncü taraflara aktarılmaması,

Sertifikasyon ve hizmet şartları, fiyat politikası gibi bilgilerin ilgili taraflara açık ve ulaşılabilir olması,

  • Şikayetlerin Çözümlenmesi

Belgelendirilmiş kuruluşlardan, belgelendirilmiş kuruluşların ürün/hizmet sunduğu taraflardan, sivil ve yasal otoritelerden vb. gelen her türlü geri beslemenin üzerine hassasiyetle gidilmesi,

Şikayet ve isteklerin gizlilik çerçevesinde zamanında değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması,

  • Sürekli Gelişme ve İyileşme

Üst yönetimin katkıları ve tüm çalışanların katılımıyla yönetim sisteminin şartlarına uyulması vesistemin etkinliğinin sürekli geliştirilmesi,

Faaliyet kapsamındaki konularda güncel gelişmeleri takip ederek, ilgili tarafların bilgilendirilmesi ve bu gelişmelerin toplumsal faydaya dönüştürülmesi,

GOLDCERT’in politikasıdır. GOLDCERT adına faaliyet gösteren tüm çalışanlar (Yönetim, Komite, Denetçi, Uzman, Taşeron) bu politikaya uymakla yükümlüdür.

Genel Müdür
24.06.2013

 

 


 Sertifika Belgelendirme Denetim Muayene ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. 2006 ©
 İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Giykoop Sanayi Sitesi 3.Ada A Blok No.301 Başakşehir / İstanbul - TÜRKİYE                                         
 Tel: +90 212 407 01 00    Faks: +90 212 407 00 17    info@goldcert.com.tr | info@sertifika.com.tr