Rapor, Sertifika, Marka ve Logo Kullanımı

Kuruluş, belgelendirme sürecinin başarılı şekilde tamamlanması sonrası sertifika almaya hak kazanması ile beraber GOLDCERT’in sahibi olduğu marka ve sertifikayı kullanmaya hak kazanır. Belgelendirme, yeniden belgelendirme ve gözetim tetkiklerinde sertifika almaya veya devamına hak kazanmış olan kuruluş, GOLDCERT Belgelendirme Prosedüründe (aşağıda belirtilen koşullar), Uluslararası Rehberlerde, TS EN ISO/IEC 17021-1 Standardında ve TÜRKAK Rehberlerinde (Bakınız: www.turkak.org.tr /R10.06 “TÜRKAK Akreditasyon Markası”nın TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlarca kullanılmasına ilişkin şartlar) belirtilen sertifika, marka kullanımı esaslarına uymayı kabul ve taahhüt eder.
- Marka kullanım şekli GOLDCERT web sitesinde (www.goldcert.com.tr) güncel olarak yayınlanır.
- GOLDCERT markaları ile ilgili kullanım şekli (renk, çizim özellikleri, boyut ve şekil) aşağıda
bulunmaktadır. Markalar; okunaklı olmak, (en x boy) oranı değiştirilmemek ve TÜRKAK Akreditasyon Markası A4 ebadından daha büyük olmayan bir sarf malzemesi üzerine basılacaksa eni 30 mm’den daha büyük olmamak koşulu ile orantıları korunarak büyütülebilir yada küçültülebilir. Ancak, renk ve şekilleri hiçbir koşulda değiştirilemez ve markaların kullanılacağı doküman zemininin renkli olması durumunda markalar beyaz bir fon ile çerçevelenmelidir. Markalar, kabartma veya hologram şeklinde kullanılabilir.
- GOLDCERT’in akredite olmadığı standart ve kapsamlarda gerçekleştirmiş olduğu belgelendirme faaliyetleri ile ilgili kullanılacak olan markaların yanına TÜRKAK logosu, markası iliştirilemez.
- Sertifika ve markalar kuruluş web sitesinde, ticari yazışmalarda, katalog, broşürler ve diğer reklam malzemelerinde aşağıdaki koşullar dahilinde kullanılabilir:

 

GOLDCERT Logosu
(GOLDCERT’in kendi ismini tanıtmak amacı ile kullanılan sembol)

GOLDCERT Markası

GOLDCERT Markası
(GOLDCERT’in belgelendirdiği MÜŞTERİ’lerin belgelendirme statülerini göstermek için kullanılan
semboldür. Logo’nun altına belgelendirmeye esas standart numarası yazılarak oluşturulur)
Standart Numarası

Kırtasiye malzemelerinde (antetli kağıt, zarf, fatura vb.), reklam materyallerinde (katalog, ilan vb), bayraklarda, kartvizitlerde, promosyon malzemelerinde (ajanda, kalem, takvim vb.), araçların üzerinde, personel iş kıyafeti üzerinde ve ürün taşıma veya depolama ambalajı (normal şartlarda son kullanıcı tarafından görülme ihtimali olmayan, ürünlerin taşınması veya depolanması için kullanılan büyük kutular) üzerinde sertifikanın ürüne değil yönetim sistemine ait olduğunu belirtecek bir ifade ile (örnek: Bu ürün, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem standardına göre belgelendirilmiş olan tesislerimizde üretilmiştir) ve bu prosedürde belirtilen tüm şartlara uymak koşuluyla kullanılabilir. - Doğrudan ürün ve nihai paketi üzerinde, laboratuar deneyleri, kalibrasyon, muayene veya tetkik raporları üzerinde kullanılamaz ve atıf yapılamaz.

 


TÜRKAK – GOLDCERT Markası
(GOLDCERT’in TÜRKAK tarafından akredite standart ve kapsamlarda belgelendirdiği kuruluşların belgelendirme statülerini göstermek için kullanılan sembol. GOLDCERT ve TÜRKAK Markası yan yana kullanılır. TÜRKAK Markası; TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşların akreditasyon statülerini göstermek için kullanılan semboldür. TÜRKAK logosunun altına akreditasyon alanı, akreditasyona konu olan standardın numarası ve akredite edilmiş kuruluşun akreditasyon numarasının eklenmesi ile oluşturulur)

Kırtasiye malzemeleri (antetli kağıt, zarf, fatura vb.), reklam materyalleri (katalog, ilan vb), faaliyet kapsamındaki yerlerin iç duvarlarında bu prosedürde belirtilen tüm şartlara uymak koşuluyla kullanılabilir.
- Doğrudan ürün ve nihai paketi üzerinde, ürün taşıma veya depolama ambalajı üzerinde, bayraklarda, araçların üzerinde, binaların dışında, kartvizitlerde, promosyon malzemelerinde (ajanda, kalem, takvim vb.), personel iş kıyafeti üzerinde, laboratuar deneyleri, kalibrasyon, muayene veya tetkik raporları (ilgili laboratuar TÜRKAK tarafından akredite edilmiş olsa dahi) üzerinde kullanılamaz ve atıf yapılamaz.

- Kuruluş, ilgili markaların baskı hazırlığında GOLDCERT ile koordinasyon sağlamalıdır.
- Marka, kullanılan doküman içeriğinden veya ilgili faaliyetten hiçbir şekilde GOLDCERT ve TÜRKAK’ın sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılamaz.
- Sertifika ve markalar aşağıdaki durum ve şekillerde kullanılamaz:
a- Ürün ve nihai paketi üzerinde (Standart ismi dahil),
b- TÜRKAK (Akreditasyon Kurumu) logosu münferit olarak,
c- Kuruluş logosundan daha belirgin ve ön planda olacak şekilde,
d- TÜRKAK ve GOLDCERT markaları, logoları birbirlerine göre daha belirgin, ön planda veya
geri planda olacak şekilde yada ayrı bir yerde,
e- Proses yada ürün, hizmet sertifikası / ürün, hizmet uygunluğu imajına yol açan durumlarda,
f- Belgelendirme programı içinde yer almayan bölüm, bağlı kuruluş, ofis, şube, tesis veya iştirakler ile sertifika kapsamında bulunmayan faaliyetler için.
g- TÜRKAK ve GOLDCERT itibarını zedeleyecek ve kamu güvenine gölge düşürecek şekilde.
- Kuruluş adına düzenlenmiş sertifikanın askıya alınması, iptal edilmesi, geçerlilik süresinin dolması veya Goldcert ile kuruluş arasındaki sözleşmenin iptali durumunda ve GOLDCERT’in TÜRKAK akreditasyonunun iptal edilmesi halinde kuruluş tarafından rapor, sertifika ve marka kullanımı durdurulmalıdır. Üzerinde marka bulunan tüm reklam ve tanıtım malzemeleri vb. kullanımdan kaldırılmalıdır.
- Belgelendirme kapsamı daraltıldığında buna uygun reklam ve tanıtım malzemeleri güncellenmelidir. Orijinal sertifika en geç 15 gün içerisinde GOLDCERT’e gönderilmelidir.
- Rapor, Sertifika ve markalar, belgelendirme sürecini tamamlayan kişi/kurumlar (KURULUŞ) için düzenlenmiş ve kullanımına tahsis edilmiş olup, hiçbir şart altında üzerinde değişiklik (tahrifat) yapılamaz, herhangi bir kişi yada kuruma devredilemez ve kullandırılamaz. Kuruluş, belgelendirilmesine ilişkin herhangi bir yanıltıcı beyanatta bulunamaz ve/veya buna müsaade edemez. Kuruluş, kendi adına düzenlenmiş olan sertifikayı yada sertifikanın herhangi bir kısmını yanıltıcı bir tarzda kullanamaz ve/veya buna müsaade edemez.
- Gerçekleştirilen gözetim ve yeniden belgelendirme tetkiklerinde ve/veya şikayet yada her türlü geri besleme sonrası rapor, sertifika ve marka kullanımı ile ilgili hususlar incelenir. Kuruluşların; rapor, sertifika ve markaları bu prosedüre ve TÜRKAK Rehberlerine aykırı olarak kullandıklarının tespit edilmesi halinde Genel Müdür gerekli yaptırımları belirler ve başlatır. Bu yaptırımlar, kuruluştan düzeltici faaliyet talep etmesi, sertifikanın askıya alınması / iptal edilmesi, ihlalin kamuoyuyla paylaşılması, hukuki yollara başvurma gibi geniş kapsamlı olabilir. Bu durum GOLDCERT ile sözleşme yapmamış tarafların rapor, sertifika ve markayı izinsiz kullanma halleri içinde geçerlidir.

Rev.No: 13 – Rev. Tarihi: 27.08.2018


 Sertifika Belgelendirme Denetim Muayene ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. 2006 ©
 İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Giykoop Sanayi Sitesi 3.Ada A Blok No.301 Başakşehir / İstanbul - TÜRKİYE                                         
 Tel: +90 212 407 01 00    Faks: +90 212 407 00 17    info@goldcert.com.tr | info@sertifika.com.tr