Akreditasyon Nedir?

Ürünlerin belirlenmiş kalite ve güvenlik kriterlerine göre yeterliliğini tespit etmek için yapılan deney, muayene ve belgelendirme işlemleri "uygunluk değerlendirmesi" kavramı içinde yer almaktadır.

Akreditasyon; ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından; uygunluk değerlendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslar arası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması, düzenli aralıklarla denetlenmesi yani yeterliliğine resmi tanınırlık verilmesi işlemidir.

Akreditasyon’da Hedefler

  • Yeterliliği ilgili tüm taraflar için şeffaf hale getirmek
  • Belge ve raporların güvenirliğini artırmak
  • Uluslararası ticareti kolaylaştırmak

Ülkemiz de 4 Kasım 1999 tarihinde yayımlanan 4457 sayılı Kanunla, laboratuar, belgelendirme ve muayene hizmetlerini yürütecek yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşları akredite etmek, bu kuruluşların belirlenen ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyetlerde bulunmalarını ve bu suretle ürün / hizmet, sistem, personel ve laboratuar belgelerinin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek amacıyla, merkezi Ankara’da olmak üzere Başbakanlıkla ilgili, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, Türk Akreditasyon Kurumu, kısa adı TÜRKAK kurulmuştur.

2002 yılından bu yana Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) üyesi olan TÜRKAK; Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile 04.04.2006 tarihinde Karşılıklı Tanınma Antlaşması (MLA) imzalamıştır.

Akreditasyon Standartları

TS EN ISO/IEC 17021
Kalite Sistem belgelendirmesi yapan kuruluşların akreditasyon standardıdır.

TS EN ISO/IEC 17025
Kalibrasyon, analiz ve test hizmeti veren laboratuarların akreditasyon standardıdır.

TS EN ISO/IEC 17020
Bir ürün veya hizmete ilişkin analiz ve deney sonuçlarını yorumlayarak belgelendiren
kuruluşların akreditasyon standardıdır. 

TS EN 45011
Ürün belgelendirmesi yapan kuruluşların akreditasyon standardıdır.

 


 Sertifika Belgelendirme Denetim Muayene ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. 2006 ©
 İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Giykoop Sanayi Sitesi 3.Ada A Blok No.301 Başakşehir / İstanbul - TÜRKİYE                                         
 Tel: +90 212 407 01 00    Faks: +90 212 407 00 17    info@goldcert.com.tr | info@sertifika.com.tr